2013. szeptember 13.

Aláírta Magyarország és a Svájci Államszövetség a kettős adóztatás elkerüléséről szóló új egyezmény

A Nemzetgazdasági Minisztérium Adó és Pénzügyekért Felelős Államtitkára, Orbán Gábor és a Svájci Államszövetség Magyarországi Nagykövete, Jean-François Paroz a mai napon, a minisztérium épületében aláírták a két állam közötti, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló új egyezményt.
Az egyezmény újdonsága, hogy a kérésre történő adóügyi információcsere lehetőségét a jelenlegi nemzetközi sztenderdeknek megfelelően, széleskörűen biztosítja. Az erről szóló rendelkezések teremtenek jogalapot a két állam illetékes hatóságainak együttműködésére az átláthatóság biztosítása és az adóelkerülés, adócsalás visszaszorítása érdekében.
A kettős adóztatás elkerülésének kérdéseit magyar-svájci viszonylatban jelenleg egy 1981-ben aláírt nemzetközi szerződés szabályozza, amely Magyarország egyik legrégebben aláírt, még alkalmazandó adóegyezménye, információcseréről nem rendelkezik. A ma aláírt új egyezmény hatálybalépésével a régi hatályát veszti. Az új egyezmény a mindkét államban történő parlamenti megerősítést követően válik hatályossá és alkalmazhatóvá.
A Svájccal kötött új egyezmény a jövedelem- és vagyonadókra terjed ki, szabályozza, hogy az egyes jövedelemfajták (osztalék, kamat, jogdíj, önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem stb.), valamint a vagyon tekintetében melyik szerződő félnek milyen körben van adóztatási joga, kizárva ezzel a magánszemélyek, illetve vállalkozások bevételének és vagyonának kettős adóztatását.
A legújabb nemzetközi normáknak és jelen gazdasági kapcsolatainknak megfelelő új adóegyezmény aláírása kétoldalú kapcsolatainkban kiszámítható gazdasági környezetet jelent a magánszemélyek és vállalkozások számára, és egy jelentős, első lépés Svájc irányában az adóügyi információcsere mind szélesebb körben történő megvalósításához.

Építsd meg a vonatjegyed! – különleges hétvége különleges mozdonnyal

Egészen február végéig nem kell fizetniük az utazásért a budapesti kisvasúton azoknak a gyerekeknek, akik saját építésű LEGO® vonatot mutatn...