2013. augusztus 8.

A Magyar Telekom 2013. második negyedéves eredményei


A Magyar Telekom ma közzétette 2013. második negyedévre és első félévre vonatkozó,Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Főbb eredmények:

A bevételek 7,9%-kal 145,5 milliárd forintról 156,9 milliárd forintra nőttek 2013. második negyedévben 2012 azonos időszakához képest. A bevételek javulása az energiaszolgáltatásból származó bevételek és a mobil készülékértékesítési bevételek nagymértékű növekedésének, valamint a RI/IT bevételek bővülésének és a Telekom Magyarország javuló működési teljesítményének köszönhető.  

Az EBITDA kismértékben, 0,3%-kal 49,6 milliárd forintról 49,8 milliárd forintra nőtt, az EBITDA ráta 31,7%-ot ért el az előző év azonos időszakában elért 34,1%-kal szemben. Az EBITDA ráta csökkenésének oka, hogy nőtt az alacsonyabb jövedelmezőségű energia kiskereskedelmi, készülékértékesítési és RI/IT bevételek hozzájárulása, amit részben ellensúlyozott a működési költségek és az EBITDA-t terhelő adók csökkenése.

A személyi jellegű költségek 0,5 milliárd forinttal nőttek a második negyedévbenaz előző év azonos időszakához képest, mivel a magasabb munkaterhelés miatt kevesebb szabadságot vettek ki a munkavállalók. A Telekom Magyarországnál idén áprilistól életbe lépő 4%-os átlagos béremelés hatását ugyanakkor ellensúlyozta az alacsonyabb alkalmazotti létszám.

A nyereségadó a 2012. második negyedévi 3,1 milliárd forintról 3,9 milliárd forintra nőtt 2013. második negyedévben. A nyereségadó emelkedésének oka a működési eredmény növekedése valamint az, hogy macedón holding leányvállalatunkkal, a Stonebridge-dzsel kapcsolatban további halasztott adókötelezettség került lekönyvelésre, mivel a végelszámolás jelenlegi kedvezőtlen macedóniai adóhatásai miatt a végelszámolási folyamatot várhatóan beszüntetjük.

A Társaság részvényeseire jutó eredmény (nettó eredmény10,7 milliárd forintról 12,2 milliárd forintra nőtt a pénzügyi költségek mérséklődése és az alacsonyabb tárgyi eszköz állományt tükröző alacsonyabb értékcsökkentési leírásnak köszönhetően. A pénzügyi költségek a 2012. második negyedévi 7,3 milliárd forintról 6,5 milliárd forintra csökkentek 2013. második negyedévben, elsősorban az alacsonyabb árfolyamveszteségeknek és alacsonyabb kamatszinteknek köszönhetően, amik ellensúlyozták a magasabb nettó adósság hatását.

Az üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 22,1 milliárd forinttal csökkent éves szinten, a 2012. első félévi 63,6 milliárd forintról 41,5 milliárd forintra 2013. első félévben. A csökkenés okai a múlt év első félévéhez képest 12,4 milliárd forinttal alacsonyabb EBITDA szint, amit részben a 2013. első negyedévben könyvelt 7,3 milliárd forint közműadó okozott, valamint a működő tőke alakulásában bekövetkezett kedvezőtlen változás. Ugyan az SEC és DOJ vizsgálatokhoz kapcsolódó 20,7 milliárd forintos kifizetés negatívan hatott a működő tőkére 2012. első félévben, ennek hatását ellensúlyozta számos a működő tőkére 2013. első félévben kedvezőtlenül ható tétel. Ezek a készülékértékesítéseknél alkalmazott részletfizetési opciók, alacsonyabb összegű ki nem fizetett különadó, távközlési adó és közműadó, valamint a magasabb szállítói kifizetések. Az csökkenést részben ellensúlyozták az alacsonyabb kamatkifizetések, amik egyrészt a 2012. első negyedévben történt 1,4 milliárd forint SEC és DOJ bírsággal kapcsolatos egyszeri kifizetésnek, másrészt a hiteleinkhez kapcsolódó alacsonyabb kamatfizetéseknek volt köszönhető.

A 2012. első negyedévi 10,9 milliárd forint összegű 900 MHz-es spektrum licenszdíj nélkül a beruházás tárgyi eszközökbe és immateriális javakba (CAPEX) 11,3 milliárd forinttal 29,3 milliárd forintról 40,6 milliárd forintra nőtt 2013. első félévben. A növekedést elsősorban az integrált ügyfélszolgálati és számlázási rendszer fejlesztésével kapcsolatos magasabb beruházások valamint az IPTV vevő egység bérleti szerződésének változása miatti – korábbi operatív lízinget pénzügyi lízing konstrukció váltotta fel – 7,2 milliárd CAPEX növekedés eredményezték. Ez utóbbi azonban nem járt cash flow kiáramlással, ezért a Beruházásokkal kapcsolatos cash korrekciók sor ugyanezt az összeget ellentétes iránnyal szintén tartalmazza. 2013. első félévben a CAPEX teljes összegéből a Telekom Magyarország szegmensre 33,9 milliárd forint, a T-Systems Magyarország szegmensre 1,0 milliárd forint jutott, míg Macedóniában 4,4 milliárd forintot, Montenegróban pedig 1,3 milliárd forintot fordítottunk beruházásokra.

A szabad cash flow (az üzleti tevékenységből és az egyéb pénzügyi eszközök beszerzésével / eladásával korrigált befektetési tevékenységből származó cash flow összege) 2013. első félévben 4,1 milliárd forinttal, 8,0 milliárd forintról 3,8 milliárd forintra csökkent mivel az alacsonyabb működési cash flow-t részben ellensúlyozni tudta a beruházásokra fordított alacsonyabb kifizetés. Az utóbbi a kismértékben növekvő könyvszerinti beruházási ráfordítás és a jelentősen javuló Beruházásokkal kapcsolatos cash korrekciók eredményeként alakult így.

A nettó adósságállomány a 2012. első félév végi 324,2 milliárd forintról 2013. első félév végére 342,6 milliárd forintra nőtt. A nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) a negyedév folyamán 41,8%-ra emelkedett a májusi osztalékfizetés következtében.

Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:
„Nagyon büszke vagyok a 2013. második negyedéves teljesítményünkre, mivel továbbra is folytattuk a növekedést. Azon kívül, hogy Magyarországon minden szegmensben tovább erősítettük piaci 
English: Christopher Mattheisen, Chairman and ...
pozíciónkat, ügyfélmegtartási erőfeszítéseinknek köszönhetően minimalizálni tudtuk a lemorzsolódást a magas jövedelmezőségű vezetékes hang szegmensben és lelassítottuk az ARPU csökkenését a mobil üzletágban. Meggyőződésünk, hogy ezeknek a teljesítménymutatóknak a javulása, melyek a legfontosabbak közé tartoznak, igazolja azt a stratégiánkat, hogy különböző szolgáltatásokat és készülékeket az alap távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolunk. Ezen működési javulások pénzügyi eredményeinkben is megmutatkoznak: a Csoport bevételek éves szinten 8 százalékos emelkedést mutatnak a változatlanul erős készülékértékesítési, energia és RI/IT bevételeknek köszönhetően.
Nyereségességünk a magyarországi lakossági üzletág javuló eredményeit is tükrözi, ahol a közvetlen fedezet és az EBITDA egyaránt nőtt a második negyedévben. Ezen bíztató trendek a változatlan költségtudatosságunkkal párosulva azt eredményezték, hogy 2013 második negyedévben a csoport EBITDA változatlan volt az egy évvel korábbihoz képest.
Macedóniában a piaci környezet továbbra is kihívásokkal teli, versenytársaink agresszív árazási gyakorlata kedvezőtlenül hat bevételeinkre és nyereségességünkre. Mindezek mellett azonban néhány sikerről is beszámolhatunk ezen a piacon: a verseny ellenére sikeresen megőriztük 48%-ot meghaladó mobil hang piaci részesedésünket, miközben a macedón leányvállalatunk új 800 és 1800 MHz spektrum frekvencia blokkokat szerzett 10,3 millió euróért. Ez egy nagyon fontos befektetés a jövőbe, mivel lehetővé teszi, hogy 2013 végétől 4G technológián keresztül szupergyors mobiladat szolgáltatásokat nyújtsunk Macedóniában.
Az elmúlt negyedévekben az EBITDA ráta csökkenésével szembesültünk az alacsonyabb jövedelmezőségű RI /IT szolgáltatások iránti kereslet növekedése és a készüléket is tartalmazó előfizetői csomagok nagymértékű elterjedése következtében. Mivel ezek a szolgáltatások változatlanul elősegítik a bevételnövekedést és javítják a nyereségességet, terveink szerint a jövőben is folytatjuk ezt a stratégiát. Emiatt arra számítunk, hogy teljes éves bevételünk emelkedni fog, szemben a korábbi stabil célkitűzésünkkel. Megerősítjük a június végén, a távközlési adó változását követően bejelentett 9-12 százalékos csökkenést célzó EBITDA célkitűzésünket, ugyanakkor továbbra is arra számítunk, hogy a CAPEX (a spektrum akvizícióra fordított összegek nélkül) kb. 5 százalékkal fog csökkenni az előző évhez képest."

A Magyar Telekom 2013. második negyedéves eredményeiről részletesen a társaság honlapján (www.telekom.hu/befektetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) olvashat.


Mesterséges intelligenciával debütált az LG G7 ThinQ

Az LG Electronics (LG) bemutatta legújabb felsőkategóriás okostelefonját, az LG G7 ThinQ -t. Az új készülék az alapvető szolgáltatásokon túl...